Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
  • English
  • Polski
Pragniemy poinformować, że w ramach polsko-norweskiego projektu naukowego CHASE-PL, w Katedrze Inżynierii Wodnej SGGW opracowano serwis internetowy (geoportal) WplywKlimatu.sggw.pl (ClimateImpact.sggw.pl). W serwisie opublikowane są dane o zasięgu Kraju (w postaci setek interaktywnych map) dotyczące:
  • obserwacji opadów i temperatury powietrza (1951-2013),
  • projekcji klimatycznych ww. parametrów dla bliskiej (2021-2050) i dalekiej (2071-2100) przyszłości,
  • symulowane oddziaływania ww. zmian klimatu na warunki hydrologiczne w dorzeczach Odry i Wisły.
W ramach funkcjonalności geoportala można:
  • pobrać dane meteorologiczne w formie rastrów o rozdzielczości 5 km dla obserwacji i projekcji,
  • skomponować mapę z danych uśrednionych w miesiącach, sezonach lub latach,
  • zidentyfikować wartości ww. parametrów w dowolnym punkcie mapy.
Proces przygotowywania danych w serwisie jest udokumentowany artykułami naukowymi (szczegóły w sekcji Pobierz), w związku z czym serwis może być wykorzystywany do celów niekomercyjnych (naukowych i dydaktycznych np. prac dyplomowych).

Serdecznie zapraszamy do korzystania z pierwszego w Polsce serwisu http://wplywklimatu.sggw.pl

 

Broszura przedstawiająca strukturę serwisu
Instrukcja obsługi serwisu