Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
  • English
  • Polski

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
tel.: +48 22 59 35 315
fax: +48 22 59 35 320
Katedra Inżynierii Wodnej
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (budynek 33)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego