Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
  • English
  • Polski
SCENES
Czas trwania: 
2006-2011

Status:

 
SCENES jest 4 letnim projektem mającym na celu rozwijnięcie i analizę obszernego zestawu scenariuszy przyszłego rozwoju sytuacji wód słodkowodnych Europy do 2025 roku, rozumianej jako tzw. „Większa” Europa a więc obszar sięgający po góry Kaukazu i Uralu a także obejmujący śródziemnomorskie kraje Afryki i Bliskiego Wschodu.
Scenariusze będą stanowiły punkt odniesienia dla długoterminowych planów strategicznych rozwoju europejskich zasobów wodnych, zwrócą uwagę planistów i innych uczestników procesu planowania o mogących pojawić się problemach oraz pozwolą osobom zarządzającym gospodarką wodną w dorzeczach przetestować regionalne i lokalne plany gospodarowania wodą pod względem niepewności i niespodzianek, które są nieodłączną częścią procesu długoterminowego planowania strategicznego. Scenariusze opracowane podczas realizacji projektu SCENES będą istotnym elementem tworzenia regionalnych strategii gospodarowania wodą poprzez identyfikację wymagań uczestników procesu planowania i decydentów oraz poprzez uwzględnienie wszystkich uczestników w procesie budowy scenariuszy. Rzeczywista współpraca będzie kluczowym elementem metodyki badawczej i rozpowszechniania rezultatów - aktywny proces interakcji pomiędzy nauką, polityką i uczestnikami procesu gospdarowania wodami w dorzeczu reprezentującymi różne sektory wykorzystania wody będzie zagwarantowany przez cały okres trwania projektu.