Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
  • English
  • Polski
Mateusz Grygoruk - prof. SGGW
Telefon: 
+48 22 5935323
E-mail: 
Budynek: 
33
Numer pokoju: 
215
Konsultacje: 
Poniedziałek 12-14
Przedmioty: 

Hydrologia - Kierunek: Inżynieria Środowiska 
Hydrologia dynamiczna - Specjalizacja: Hydrologia i Gospodarka Wodna
Systemy Informacji Przestrzennej - Kierunek: Inżynieria Środowiska
Przyrodnicze Podstawy Projektowania Krajobrazu - Kierunek: Architektura Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Hydrology of Wetlands - ERASMUS 
Groundwater Flow Modelling - ERASMUS
Environmental Policy - Specjalizacja: Restoration and Management of Ecosystems
Integrated Water Resources Management - Specjalizacja: Restoration and Management of Ecosystems
 
 

Informacje dodatkowe: 

Tematyka prowadzonych badań:
- hydrologia mokradeł,
- renaturyzacja rzek i mokradeł,
- ślad wodny,
- modelowanie przepływu wód podziemnych w bagnach,
- analiza emisji gazów cieplarnianych z torfowisk,
- ekohydrologia
 
Wykształcenie:
2020 - Stanowisko profesora SGGW
2019 - Stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
2013 - Stopień naukowy doktora nauk technicznych (Doctor in de Ingenieurswetenschappen) - Faculty of Engineering, Vrije Universiteit Brussel, Belgium
2013 - Stopień naukowy doktora nauk rolniczych - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2007 - Tytuł Magistra Nauk o Ziemi - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
 
Wybrane publikacje z ostatnich 2 lat:
Kharanzhevskaya, Y., Sinyutkina A., Maloletko, A., Giełczewski, M., Kirschey, T., Michałowski, R., Mirosław-Świątek, D., Okruszko, T., Osuch, T., Trandziuk, P., Grygoruk, M. 2020. Assessing mire-river interaction in a pristine Siberian bog-dominated watershed – Case study of a part of the Great Vasyugan Mire, Russia. Journal of Hydrology 590, 125315. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2020.125315
 
Szałkiewicz, E., Sucholas, J., Grygoruk, M., 2020. Feeding the future with the past: incorporating local ecological knowledge in river restoration. Resources 9,, 47. DOI: 10.3390/resources9040047
 
Walton, C., Zak, D., Audet, J., Peterson, R.J., Lange, J., Oehmke, C., Wichtmann, W., Kreyling, J., Grygoruk, M., Jabłońska, E., Kotowski, W., Wiśniewska, M., Ziegler, R., Hoffmann, C.C., 2020.  Wetland buffer zones for nitrogen and phosphorus retention: impacts of soil type, hydrology and vegetation. Science of the Total Environment 727, 138709. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138709.
 
Jabłońska, E., Wiśniewska, M., Marcinkowski, P., Grygoruk, M., Walton, C.R., Zak, D., Hoffmann, C.C., Larsen, S.E., Trepel, M., Kotowski, W. 2020. Catchment-scale analysis reveals high cost-effectiveness of wetland buffer zones as a remedy to non-point nutrient pollution in NE Poland. Water 2(3), 629; https://doi.org/10.3390/w12030629
 
Jabłońska, E., Michaelis, D., Tokarska, M., Goldstein, K., Grygoruk, M., Wilk, M., Wyszomirski, T., Kotowski, W. 2020 Alleviation of plant stress preceeds termination of rich fen stages in peat profiles of lowland mires. Ecosystems. DOI 10.1007/s10021-019-00437-y.
 
Bechtold, M., De Lannoy, G.J.M., Koster, R.D., Reichle, R.H., Mahanama, S., Bleuten, W., Bourgault, M.A., Brümmer, C., Burdun, I., Desai, A.R., Devito, K., Grünwald, T., Grygoruk, M., Humphreys, E.R., Klatt, J., Kurbatova, J., Lohila, A., Munir, T.M., Nilsson, M.B., Price, J.S., Röhl, M., Schneider, A., Tiemeyer, B., 2019. PEAT‐CLSM: A Specific Treatment of Peatland Hydrology in the NASA Catchment Land Surface Model. Journal of Advances in Modeling Earth Systems 11. https://doi.org/10.1029/2018MS001574.
 
Ross, L.C., Speed, J.D.M., Øien, D.-I., Grygoruk, M., Hassel, K., Lyngstad, A., Moen, A. 2019. Can mowing restore boreal rich-fen vegetation in the face of climate change? PLoS One 14 (2): e0211272. DOI:101371/journal.pone.0211272.
 
Tematyka prowadzonych prac inżynierskich i magsterskich:
- Ślad wodny - water footprint,
- Modelowanie przepływu wód podziemnych torfowisk,
- Bagienne strefy buforowe,
- Renatutyzacja rzek i mokradeł,
- Analiza wpływu zmian klimatu na wybrane elementy środowiska
 
Członkostwo w radach redakcyjnych czasopism naukowych:
Water MDPI - Topic editor
Frontiers in Forests and Climate change - Editorial board
Ecohydrology & Hydrobiology - guest editor