Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
  • English
  • Polski
CHASE-PL
Climate Change Impact Assessment on Selected Sectors in Poland
Czas trwania: 
2014-2016

Status:

Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza
Projekt CHASE-PL poszerzy aktualny stan wiedzy wykrywania zmian klimatycznych w Polsce, ich wpływie na wybrane sektory oraz interpretacji niepewności. W klimatyczno-naukowej części projektu badanie zmian w obserwowanych danych klimatycznych będzie przeprowadzone dla wielu zmiennych klimatycznych. Ponadto przeprowadzone zostaną walidacja danych reanaliz meteorologicznych oraz modelowanie warunków śniegowych. Utworzone zostaną także projekcje ekstremalnych zjawisk opadowych w Polsce oraz prognoza przyszłych warunków śniegowych. W części projektu zajmującej się oddziaływaniem badane będą wielkoskalowe konsekwencje zmian klimatycznych w dorzeczach Wisły i Odry z uwzględnieniem zasobów wodnych a także aspektów hydrologicznych, środowiskowych oraz rolniczych. Oceniony zostanie także wpływ zmian klimatycznych na ekosystemy rzeczne, mokradła oraz tereny rolnicze. Przeprowadzona analiza niepewności będzie składać się z identyfikacji źródeł niepewności, analizy ilościowej oraz opracowania metod zmniejszenia niepewności.