Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
  • English
  • Polski
Ecoflood
Towards natural flood reduction strategies – ECOFLOOD
Akronim: 
EcoFlood
Koordynator: 
Tomasz Okruszko
Czas trwania: 
2003-2005

Status: