Morze Bałtyckie

Wiadomosci ogólne

 

 

Strona główna

 

Wiadomości ogólne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Położenie, podział i ukształtowanie

 

 

 

Bałtyk, będący morzem śródkontynentalnym Oceanu Atlantyckiego, zajmuje powierzchnię równą 415,3 tys. km2, co stanowi około 0,4% całkowitej powierzchni Atlantyku. Całkowita pojemność Morza Bałtyckiego jest równa w przybliżeniu 21,7 tys. km2. Morze Bałtyckie jest morzem półzamkniętym i z sąsiednim Morzem Północnym łączy się za pomocą tzw. cieśnin zewnętrznych (Kattegat i Skagerrak) oraz wewnętrznych (Duży Bełt, Mały Bełt, Sund). Średnia głębokość Bałtyku jest równa 52 m, co zalicza Morze Bałtyckie do mórz płytkich.

 

Podział Bałtyku na regiony

Podział Bałtyku na regiony

http://www.pgi.gov.pl/

 

Bałtyk jest morzem wyjątkowo zróżnicowanym pod względem budowy hydrograficznej. Na tej podstawie wyróżnia się odrębne akweny w obrębie Bałtyku, a całe morze dzieli się na trzy główne regiony: Botnik, Bałtyk Właściwy oraz Cieśniny Duńskie.

 

Botnik nazywany jest inaczej Bałtykiem Północnym, zajmuje 28% powierzchni całego Bałtyku. Obejmuje on Botnik Północny (Zatoka Botnicka) oraz Botnik Południowy.

 

Bałtyk Właściwy stanowi 62% całkowitej powierzchni Bałtyku. Bałtyk Właściwy dzielony jest często na Bałtyk Południowy oraz Bałtyk Środkowy. Bałtyk Środkowy jest najgłębszym akwenem Morza Bałtyckiego. Największa głębokość Bałtyku Środkowego i jednocześnie całego Bałtyku występuje na Głębi Landsort i wynosi ona 459 m głębokości.

 

Cieśniny Duńskie zajmują około 10% powierzchni Bałtyku. Stanowią one tzw. obszar przejściowy. Do Cieśnin Duńskich zaliczane jest Morze Bełtów oraz Kattegat.

 

Morze Bałtyckie jest bardzo zróżnicowane pod względem budowy brzegów oraz typów wybrzeża. Długość podstawowej linii brzegowej jest równa 8 tys. km, natomiast rozwiniętej aż 22 tys. km. Wśród typów wybrzeży wyróżniamy: brzegi piaszczyste, archipelagi (szkiery), fiordy, klify oraz zatoki i zalewy. Dominującym typem wybrzeża bałtyckiego są brzegi piaszczyste.

 

Typy wybrzeża Morza Bałtyckiego

Typy wybrzeża Morza Bałtyckiego

http://www.balticuniv.uu.se/index.htm

 

Autorzy Joanna Bieńkowska, Anna Sikorska, Tomasz Klech