1. Kanał Ren-Herne
2. Kanał Ren-Men-Dunaj

 

hostoria regulacji rzeki

 

1. Powodzie
2. Zanieczyszczenie wody
3. Straty srodowiskowe 

 

Główne dopływy
Aare
Neckar
Men
Lippe
Mozela
Ruhra
Moza

 

Dopływy

Główne dopływy to Aare, Neckar, Men, Lippe, Mozela, Ruhra, Moza.

Aare, rzeka w Szwajcarii, lewy dopływ Renu. Długość 295 km. Powierzchnia dorzecza 17,8 tys. km2. Wypływa z lodowców Alp Berneńskich. Przepływa przez jeziora: Brienz, Thun, Biel. Liczne elektrownie wodne. Żeglowna w dolnym biegu.

Mozela, rzeka we Francji, Luksemburgu i Niemczech. Długość 545 km, powierzchnia dorzecza 28,2 tys. km2. Źródła w południowych Wogezach. Przepływa przez Lotaryngię, a w dolnym biegu przecina Reńskie Góry Łupkowe. Uchodzi do Renu w Koblencji. W górnym biegu przecina kanał Marna-Ren. Kanałem Wschodnim połączona jest z Saoną. Wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Dolina Mozeli znana jest jako region uprawy winnej latorośli.

Moza, rzeka we Francji, Belgii i Holandii. Długość 925 km, powierzchnia dorzecza 48,6 tys. km2. Źródła na północny wschód od miasta Langres we Francji. Przepływa przez Lotaryngię, Ardeny i Limburgię. Ważny szlak wodny: przez Kanał Ardeński łączy się z rzeką Aisne, a przez Kanał Alberta ze Skaldą. W górnym biegu przecina kanał Marna-Ren.

Neckar, rzeka w południowych Niemczech. Długość 367 km, powierzchnia dorzecza 13,9 tys. km2. Źródła w górach Schwarzwald. Przepływa przez Badenię-Wirtembergię, u podnóża Jury Szwabskiej. Wykorzystywana do żeglugi na odcinku 201 km (uregulowana do Plochingen, dostępna dla statków i barek do 1 tys. t wyporności) oraz produkcji energii elektrycznej.

Men, rzeka w środkowych Niemczech. Długość 524 km, powierzchnia dorzecza 26,5 tys. km2. Źródła w Smreczanach (Biały Men) i Jurze Frankońskiej (Czerwony Men). Przepływa przez Bawarię i Hesję Żeglowna na odcinku 396 km.

Ruhra, rzeka w zachodnich Niemczech. Długość 235 km. Źródła na Wyżynie Winterberg. Przepływa przez Zagłębie Ruhry. Posiada połączenie kanałem Ren-Herne z rzeką Lippe. Wykorzystywana do żeglugi (na odcinku 76 km) i do celów przemysłowych.

Lippe, rzeka w Niemczech. Długość 226 km. Źródła w górach Egge. Płynąc przez tereny nizinne silnie meandruje. Wzdłuż Lippe poprowadzono kanał żeglugowy Lippe-Seitenkanal.


Historia regulacji rzeki Strona główna