Kontakt

Sekretariat studium:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Wodnej
Ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Budynek 33, pokój 41

Sekretarz Studium:
mgr inż. Magdalena Jarecka
e-mail: m.jarecka@levis.sggw.pl
Tel.: 022-59 35 315
Fax.: 022-59 35 320

Kierownik Studium:
Dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW
e-mail: t.okruszko@levis.sggw.pl
Tel.: 022-59 35 300
Fax.: 022-59 35 320

Z-ca Kierownika Studium:
Dr Dorota Mirosław – Świątek
e-mail: DorotaMS@levis.sggw.pl
Tel.: 022-59 35 312
Fax.: 022-59 35 320