Informacje ogólne

Studium podyplomowe ma na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej hydrologii
i gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym efektywne projektowanie urządzeń hydrotechnicznych oraz wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Studium podyplomowe organizowane jest przy współudziale Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

Kurs przeznaczony jest głównie dla osób zatrudnionych w RZGW, WZMiUW, pracowników wydziałów ochrony środowiska urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz projektantów urządzeń budownictwa wodnego i melioracji.

Omawiane zagadnienia są rozszerzeniem i uaktualnieniem wiedzy dotyczącej hydrologii, hydrogeologii, gospodarki i prawa wodnego wykładanej na uczelniach wyższych w zakresie inżynierii środowiska.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z SGGW, PW, UW, PK oraz specjalistów z IMGW. Zakres studium obejmuje następującą tematykę:

 • procesy i zjawiska hydrologiczne,
 • hydrologię wód powierzchniowych i podziemnych,
 • podstawy modelowania matematycznego w hydrologii,
 • modele odpływu ze zlewni i propagacji fali w korycie,
 • modele transportu rumowiska rzecznego, podstawy hydrometrii rzecznej,
 • przepływy miarodajne i kontrolne w inżynierii wodnej i komunikacyjnej,
 • zastosowanie metod statystycznych w hydrologii i meteorologii,
 • hydrologiczne zjawiska i procesy ekstremalne,
 • podstawy gospodarowania wodą,
 • wdrożenie RDW,
 • zagrożenia w gospodarce wodnej,
 • wdrożenie Dyrektywy Powodziowej,
 • zagadnienia prawne w inżynierii i gospodarce wodnej
 • wybrane zagadnienia z ekohydrauliki.

 

Czas trwania studium: 2 semestry.

Opłata za całość: 4 000 zł.

Płatność w ratach: 2 x 2 100 zł

W ramach zajęć prowadzone są wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne,

Zakres studium:

 • Podstawy prawne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia) z zakresu gospodarki wodnej,
 • Procesy i zjawiska hydrologiczne,
 • Hydrologię wód powierzchniowych i podziemnych,
 • Podstawy modelowania matematycznego w hydrologii,
 • Modele odpływu ze zlewni i propagacji fali w korycie,
 • Modele transportu rumowiska rzecznego,
 • Podstawy hydrometrii rzecznej,
 • Przepływy miarodajne i kontrolne w inżynierii wodnej i komunikacyjnej,
 • Zastosowanie metod statystycznych w hydrologii i meteorologii,
 • Hydrologiczne zjawiska i procesy ekstremalne,
 • Podstawy gospodarowania wodą,
 • Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej,
 • Zagrożenia w gospodarce wodnej,
 • Wdrożenie Dyrektywy Powodziowej,
 • Zagadnienia prawne w inżynierii i gospodarce wodnej,
 • Rozwiązywanie problemów zgłoszonych w dyskusjach panelowych przez uczestników zajęć.